HOME

Táto stránka bola vytvorená
s finančhou pomocou Európskej únie. Názory v nej vyjadrené sú výlučne názormi Energetického centra Bratislava a nevyjadrujú žiadnym spôsobom oficiálny názor Európskej únie.

 

   
  Vitajte na stránkach o možnostiach využívania slnečnej energie na Slovensku, ktoré pre Vás pripravilo Energetické centrum Bratislava.

 

Nájdete tu všetko o tepelnom využívaní energie Slnka prostredníctvom slnečných kolektorov, ktoré Vám pomôžu ušetriť značné náklady či už na prípravu teplej úžitkovej vody, či na vykurovanie rodinných domov a budov.

 

 

Dozviete sa, ako so solárnym systémom môžete ušetriť:

  • 50 až 75 % nákladov v prípade prípravy teplej úžitkovej vody;

  • približne 30 % nákladov v prípade podpory vykurovania;

  • 80 až 90 % nákladov v prípade ohrevu vody v bazéne.

So slnečnými kolektormi ušetríte náklady na energiu a pomôžete životnému prostrediu.

 

Slnko je čistá energia bez faktúr!

 

 

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35
831 01 Bratislava
tel.: 02/ 593 000 91
office@ecb.sk